Ga direct naar inhoud

NATURE, TREES AND STRUCTURES

NATURE, TREES AND STRUCTURES

Vanaf 15 maart is er een nieuwe tentoonstelling te zien in GalerieGerritse.
Nature, trees and structures. De natuur in combinatie met abstracte vormen is een verbindende factor in het werk van Diana Hoogeveen en Marion Crezée.
Zaterdag 16 maart wordt de expositie om 16.00 u geopend door Maria Coolen.
Deze tentoonstelling is te bezoeken van vrijdag 15 maart tot en met zaterdag 27 april.

Diana Hoogeveen
Diana heeft in de natuur haar materiaal gevonden voor haar hout-sculpturen. De boom zelf functioneert daarin vaak als gegeven, en is altijd terug te vinden in de structuur of vorm. Daarnaast speelt ook het experiment met andere natuurlijke materialen, waaronder handgeschept papier, een belangrijke rol in haar werk. Haar sculpturen kunnen een plaats krijgen aan de wand, op de vloer of op een sokkel in de ruimte. Ze werkt vaak in series waarin ritme, herhaling en patronen uitdagen tot aandachtig kijken. Door de strakke elementaire vormen die ze daarbij hanteert ontstaat een spannend contrast met de organische tekeningen en structuur van het hout zelf.

Marion Créeze
Voor Marion is de natuur al sinds lang de belangrijkste inspiratie-bron voor haar tekeningen en werken op papier. Alle aspecten ervan kunnen tot onderwerp dienen; bomen, planten, dieren, schoonheid, verval, leven en dood. Ze verbindt in haar werk figuratie met abstractie, tegenpolen die ze in haar beelden tot een verrassende symbiose probeert te brengen . Daarin spelen structuur, ritme en ruimte een belangrijk rol. Ze werkt bij voorkeur in series die aan een thema of onderzoek gebonden zijn. Haar streven blijft daarbij beelden te scheppen die de zichtbare werkelijkheid overstijgen en meer zijn dan alleen de som der delen.